intertec-globalsupply.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับบริษัท

การสั่งซื้อสินค้า

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา
   - A   + A
 
Your basket 0 piece(s) : Total price 0.00 USD
  อ่างล้างตาฉุกเฉิน             
  
                                    

01 อ่างล้างตาฉุกเฉิน
        Speakman รุ่น SE580

Price ::   .-                           
 
:: คุณสมบัติ ::
- อ่างล้างตาฉุกเฉินพลาสติก แบบติดผนัง
- พร้อมตารางตรวจเช็ค และป้ายสัญลักษณ์
- หัวครอบก๊อกล้างตาทำจากพลาสติก ABS
  สีเหลือง
- มีที่ดันสำหรับเปิด ทำจาก Stainless Steel
- วาว์ลขนาด 1/2 นิ้ว ทำจากทองเหลืองชุบ
  โครเมี่ยม พร้อม Ball-Valve
- อัตราการไหล 3.6 แกลลอน/นาที ที่ความ
  ดัน 30 psi
 
02 อ่างล้างตาฉุกเฉิน
        Speakman รุ่น SE582

Price ::   .-                           

:: คุณสมบัติ ::
- อ่างล้างตาฉุกเฉินสแตนเลส แบบติดผนัง
- หัวฉีดแบบฟองอากาศ พร้อมตารางตรวจเช็ค
  และป้ายสัญลักษณ์
- หัวครอบก๊อกล้างตาทำจากพลาสติก ABS
  สีเหลือง
- มีที่ดันสำหรับเปิด ทำจาก Stainless Steel
- วาว์ลขนาด 1/2 นิ้ว ทำจากทองเหลืองชุบ
  โครเมี่ยม พร้อม Ball-Valve
- อัตราการไหล 3.6 แกลลอน/นาที ที่ความ
  ดัน 30 psi
 
03 อ่างล้างตาฉุกเฉิน
        Speakman รุ่น SE584

Price ::   .-                           

:: คุณสมบัติ ::
- อ่างล้างตาฉุกเฉิน พร้อมแท่นสำหรับติดตั้ง
  บนพื้น ทรงกลม ทำจาก Stainless Steel
- หัวครอบก๊อกล้างตาทำจากพลาสติก ABS
  สีเหลือง ไว้กรองฝุ่นผงจากน้ำ
- มีที่ดันสำหรับเปิด ทำจาก Stainless Steel
- วาล์วขนาด 1/2 นิ้ว ทำจาก Stainless พร้อม
  Ball-Valve
- เสาท่อทำจากเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1-1/4"
  ทำจากสีเขียว
- อัตราการไหล 3.6 แกลลอน/นาที ที่ความ
  ดัน 30 psi04 ชุดฝักบัวพร้อมที่ดึง
        Speakman รุ่น SE227

Price ::   .-                           
 
:: คุณสมบัติ ::
- ชุดฝักบัวพร้อมที่ดึง หัวฝักบัวขนาด 8 นิ้ว
  ทำจาก Cycolace Yellow Plastic
- อัตราการไหล 20 แกลลอน/นาที ที่ความ
  ดัน 20 psi
- วาล์วขนาด 1 นิ้ว ทำจากทองเหลืองชุบโคร
  เมี่ยม พร้อม Ball-Valve
- ที่ดึงฝักบัวทำจากอลูมิเนียมเคลือบสีทอง
  ตัดเป็นสามเหลี่ยม
 
05 ชุดฝักบัวหัวสแตนเลส
        Speakman รุ่น SE227-SS

Price ::   .-                           

:: คุณสมบัติ ::
- ชุดฝักบัวหัวสแตนเลส พร้อมที่ดึงสแตนเลส
- หัวฝักบัวขนาด 8 นิ้ว ทำจากสแตนเลส
- อัตราการไหล 20 แกลลอน/นาที ที่ความ
  ดัน 20 psi
- วาล์วขนาด 1 นิ้ว ทำจากสแตนเลส พร้อม
  Ball-Valve
- ที่ดึงฝักบัวทำจากสแตนเลส ตัวเป็นสาม
  เหลี่ยม สำหรับจับ
 
06 ชุดชำระล้างสารเคมีฉุกเฉิน
        Speakman รุ่น SE697

Price ::   .-                           

:: คุณสมบัติ ::
- ชุดชำระล้างสารเคมีฉุกเฉิน มีฝักบัว วัสดุทำ
  จากพลาสติก ABS รุ่น SE870 และ อ่างล้าง
  ตาทำจากพลาสติก ABS รุ่น SE580 พร้อม
  อุปกรณ์เสริมสำหรับเปิดโดยใช้เท้าได้
- หัวฝักบัวขนาด 8 นิ้ว ทำจาก Cycolace
  Yellow Plastic
- ที่ดึงฝักบัวทำจากอลูมิเนียม เคลือบสีเหลือง
  ตัดเป็นสามเหลี่ยม สำหรับจับ
- ตัวเสาท่อ ทำจากเหล็กชุบสังกะสี ขนาด
  1-1/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อทองเหลือง


Page : [1] [2] [3] [4]

  intertec-globalsupply.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับบริษัท

การสั่งซื้อสินค้า

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา
   Web hosting | Website builder by Ninenic   ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
บริษัท อินเตอร์เทค โกลบอลซัพพลาย จำกัด
28 ถนนแยกสวนสยาม
แขวงคันนายาว
Tel : 087-785-3344 Fax: 02-518-2917
Email : Intertec.global@gmail.com